Etický kodex

English version

KODEX CHOVÁNÍ NA KONFERENCÍCH SPOLEČNOSTI GOPAS, A.S.

Pro společnost Gopas, a.s. je jedním z hlavních cílů otevřenost konference a souvisejících workshopů/seminářů všem. Bez ohledu na pohlaví, náboženství, zdravotní handicap, sexuální orientaci a rasu.
Náš kodex chování je shrnutím našich přání a očekávání, jak by se měli všichni účastníci, speakeři a partneři na těchto akcích chovat.
Prosíme tímto všechny, kteří na našich konferencích participují nebo se jich jakýmkoliv způsobem zúčastňují, aby přispěli společně s námi k přípravě bezpečného a pozitivního průběhu těchto akcí.

Očekávané chování 
Očekáváme od Vás zdržení se jakéhokoliv diskriminujícího, nedůstojného a obtěžujícího projevu a chování. Dále pak respektování ostatních účastníků konference a dodržování pokynů organizátorů. Ocitnete-li se Vy sám/sama v nebezpečné situaci právě z důvodu níže vyjmenovaných způsobů nevhodného chování, okamžitě kontaktujte realizační tým.

Neakceptovatelné chování
Mezi neakceptovatelné chování se řadí jakékoliv diskriminační, urážlivé, ponižující, zastrašující nebo škodlivé chování účastníka, speakera nebo partnera na konferencích (workshopech, seminářích) společnosti Gopas, a.s.

Do obtěžování spadají agresivní projevy vůči pohlaví, rase, náboženství, sexuální orientaci a zdravotnímu handicapu. Dále pak nemístné užití nahoty a/nebo obrázků a fotek se sexuální tematikou na veřejných místech (včetně prezentací speakerů). Pronásledování, úmyslné zastrašování, obtěžující fotografování či nahrávání, nepřetržité narušování přednášek nebo ostatního programu, včetně nechtěné sexuální pozornosti nebo nemístného fyzického kontaktu se také řadí mezi neakceptovatelné chování.

Následky neakceptovatelného chování
Výše popsané neakceptovatelné chování nebude za žádných okolností tolerováno. Očekáváme, že pokud budete původcem neakceptovatelného chování a budete na toto své chování upozorněni, okamžitě začnete etický kodex dodržovat. Pokud se začnete chovat nemístně a v rozporu s tímto kodexem, mají organizátoři konference právo jakýmikoliv prostředky takovému chování zabránit, včetně práva na Vaše vyloučení bez nároku na vrácení vstupného.

Co dělat, jste-li svědkem či obětí neakceptovatelného chování
Jestliže se ocitnete v situaci, kdy jste svědkem nevhodného chování nebo se dokonce stanete jeho terčem, neprodleně kontaktujte realizační tým nebo organizátory konference.
Realizační tým ověří situaci a případně přivolá ostrahu prostor konání akce nebo některou z relevantních místních bezpečnostních složek.

Tísňová telefonní čísla::
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR

Kontakty na realizační tým::
Tereza Andršová: +420 724 025 789

Rozsah působení kodexu
Společnost Gopas, a.s. očekává, že se všichni návštěvníci, speakeři, partneři a účastníci konferencí (workshopů, seminářů) tímto vážou k dodržování kodexu chování ve všech prostorách konference a na všech doprovodných akcích.

Tento kodex chování je upraveným kodexem konference Open Source Bridge (Creative Commons Attribution-ShareAlike licence).